دانلود کاتالوگ های گروه صنعتی پارس دما :

دسته بندی بر اساس خانواده تولیدی محصولات

محصولات سیستم  آبرسانی  هوشمند :

بوستر پمپ آبرسانی هوشمند

بوستر پمپ آتشنشانی هوشمند

محصولادت برودتی :

 مینی چیلر 

چیلر

آیس بانک

برج خنک کن

محصولات حرارتی :

بویلر روغن داغ (دیگ روغن داغ )

بویلر فولادی آبگرم سه پاس (دیگ آبگرم سه پاس )

بویلر فولادی آبگرم دو پاس (دیگ آّبگرم شعله برگشتی )

بویلر بخار (دیگ بخار)

بویلر بخار ایستاده (دیگ بخار ایستاده )

⇐ بویلر آب داغ ( دیگ آب داغ )

منبع کویل دار

مبدل حرارتی

موتور خانه سیار

انرژی پاک 

آبگرم کن خورشیدی 

تصفیه آب :

اسمز معکوس

فیلتر شنی

سخت یگیر رزینی