آدرس استان البرز کرج – سه راه مادر – بلوار دانش آموز – نبش خیابان دوم – گروه صنعتی پارس دما.

شماره تلفن :   02632719193

شماره فکس :  026327163634

شماره تلگرام : 09190356201

بخش فروش :09198280477

ایمیل: info@parsdama.com