نظارت

خدمات فنی مهندسی پارس دما  به شرح ذیل می باشد :

مشاوره و طراحی و نظارت در زمینه  سیستم های گرمایشی و برودتی :

  • ارائه مشاوره برای انتخاب صحیح سیستم

  • ارئه طراحی با توجه به مشخصات خواسته شده توسط کارفرما

  • هوشمند سازی زیرساخت ها جهت بهینه سازی مصرف انرژی

نظارت :

 نظارت به عنوان نماینده کارفرما بر روش های اجرایی پیمانکاران در بهینه سازی مصرف انرژی

مهندسی معکوس :

ارائه راهکار و محاسبات مناسب جهت بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمانها  بیمار با توجه به تاسیسات به کار رفته

 

* زمینه ی خدمات فنی و مهندسی پارس دما  به شرح زیر می باشد :

 ۱- تهویه مطبوع :

یکی از خدمات سیستمهای گرمایشی و سرمایشی ارائه آسایش و آرامش برای ساکنان ساختمان می باشد  . که با توجه به شرایط آب و هوایی منطقه و و نوع استفاده از این خدمات با محدوده ای گسترده از انواع مختلف سیستمهایگرمایشی و سرمایشی رو به رو هستیم ، که انتخاب نوع سیستم با توجه به هدف بهینه سازی مصرف انرژی دارای خدمات خاص و پیچیده می باشد.
مشاوره جهت انتخاب سیستم گرمایشی و یا سرمایشی مورد نظر با توجه به اقلیم منطقه و استفاده از نرم افزارها و سیستم های محاسباتی پیشرفته در زمینه بهینه سازی مصرف انرژی با همکاری کادری مجرب در زمینه سیستم ها و تاسیسات صنعتی  یکی از خدمات گروه صنعتی پارس دما  می باشد .

 

۲- حوزه انرژی :

ارائه خدمات مشاوره ای جهت انتخاب سیستم ها و تاسیسات صنعتی با بازده انرژی بالا با استفاده جدید ترین تجهیزات و با توجه به نوع کاربری در ساختمان ها وسیلو ها

 

۳- مهندسی دوباره:

ارائه راهکار و محاسبات دوباره برای ساختمان ها و تاسیسات غیر استاندارد قدیمی در بازده دهی انرژی با همیاری مهندسان مجرب و کارآزموده پارس دما

 

۴- زیر ساخت هوشمند سازی:

ارائه مشاوره وطراحی و اجرا  محاسبات در زمینه استفاده بهینه از تجهیزات  جهت هوشمند سازی در بهینه سازی مصرف انرژی

 

۵- طراحی سامانه های هوشمند بر اساس نیاز :

استفاده از تکنولوژی های نوین و به روز در هوشمند سازی و کاهش مصرف انرژی در تاسیسات صنعتی ، موتورخانه ها ، ساختمانها و توجه خاص به فناوری بومی در ارائه خدمات

جهت مشاوره کلیک نمایید ...