آدرس استان البرز کرج – سه راه مادر – بلوار دانش آموز – نبش خیابان دوم – گروه صنعتی پارس دما.

شماره تلفن :   ۰۲۶۳۴۲۷۵۰۵۳

شماره فکس :  ۰۲۶۳۴۷۵۷۶۰

شماره تلگرام : ۰۹۱۹۸۲۸۰۴۷۷

بخش فروش :۰۹۱۹۸۲۸۰۴۷۷

ایمیل: info@parsdama.com